Miljonskadestånd gällande IPTV-tjänst

Rättighetsalliansen skriver:

Idag kom domen från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) gällande mannen som drev den illegala IPTV-tjänsten Scandinavian IPTV. 

Frågan i målet gällde framförallt brottsperioden. Patent- och marknadsdomstolen menade att det bara visats att mannen gjort intrång under en vecka. PMÖD gör dock en annan bedömning och dömer mannen till ansvar för hela brottsperioden, från den 20 augusti till den 17 maj 2022. Mannen döms till villkorlig dom och 100 dagsböter samt att betala 2,7 miljoner kronor i skadestånd till rättighetshavarna. 

Enligt Mediavision köper 580 000 svenska hushåll illegala IPTV-tjänster. Det leder till stora skador för rättighetshavare och i förlängningen även allmänheten, som bland annat drabbas av konsekvenser som uteblivna jobb och förlorade skatteintäkter.