Om oss

Sveriges Biografägareförbund är en ideell förening.


Föreningen bildades 1915 och varje år hålls ett årsmöte.

Föreningen verkar bl a som remissinstans i olika frågor och representerar biografägarna i Filmavtalet med staten.

Vi finns på facebook

Värdegrund

  • Sammanföra och sammanhålla Sveriges biografägare.
  • Tillvarata biografägarnas intressen och bevaka deras rätt.
  • Verka för att de ekonomiska förutsättningarna för biografverksamheten icke äventyras.
  • Befordra en sund utveckling av biografbranschen och främja dess anseende.

SBF Logotype