2017 > 06

Intresset för svensk film på biograferna sjunker brant. Under första kvartalet 2017 var antalet biobesök på svenska filmer 47 procent lägre än motsvarande kvartal förra året. Svensk films andel av de totala biobesöken sjönk därmed också till 17 procent. Särskilt illavarslande blir siffrorna för inhemsk film i jämförelse med de nordiska grannländerna. Läget är allvarligt och en konsekvens av ett undermåligt stödsystem samt omläggningen till en helstatlig filmpolitik.

När Filmavtalet nu sagts upp och Sverige gått över till en statlig filmpolitik så har resultatet, tvärtemot var Kulturministern lovade i förväg, blivit mindre stödpengar till svensk film. En finansieringslösning i samarbete med branschen hade genererat mer medel.

Utöver minskade medel så slår även höjningen av momsen på biobesök hårt mot branschens intäkter. Såväl biograferna som svensk film blir lidande när det blir dyrare att gå på bio. Biograferna behöver få kulturmoms igen och den helstatliga filmpolitiken bör ersättas av en avtalsfinansiering där även branschen ges möjlighet att bidra till svensk films stödfinansiering.

Vi vill även framföra vår kritik mot de olika råd som Svenska Filminstitutet inrättat kring filmpolitiken. Vid sidan av vår sedan tidigare framförda kritik kring dess roll, mandat och sammansättning så ställer vi oss frågande kring hur råden har utvecklats sedan de startade och vilket avtryck de egentligen får på svensk filmpolitik.

Vi uppmanar även Kulturdepartementet att ta de befintliga tillkännagivandena i Sveriges riksdag på allvar. Riksdagen har meddelat sin åsikt, regeringen har sagt att man kommer att lyssna på detta men inte åtgärdat merparten av tillkännagivandena. Vi efterfrågar svar från regeringen kring vad som händer inom filmpolitiken och att de annonserade konsekvensanalyserna av den nya filmpolitiken genomförs skyndsamt.
Stockholm den 31 maj 2017

Läs hela dokumentet här som pdf

Läs hela inlägget »