2017 > 04

Här finns rapporter och besöksstatistik från SBF.
PDF filen hittar ni under Artiklar i menyn ovan. Eller klicka här

Läs hela inlägget »

65 miljoner kronor om året. Så mycket förväntas regeringen tjäna på den nya filmpolitiken som infördes i januari i år. Samtidigt blir det 30 miljoner kronor mindre i stöd till ny produktion. Det visar nya siffror från bland annat Svenska Filminstitutet.

Den 1 januari i år införde regeringen sin nya filmpolitik. Omläggningen från filmavtal till helstatlig filmpolitik finansieras genom en höjning av momsen på biobiljetter från 6 till 25 %.  Nu visar en jämförelse mellan 2016 och 2017 års siffror att regeringen tjänar ca 65 miljoner kronor på omläggningen, samtidigt som filmstödet kraftigt minskar. Enbart stödet till utveckling och produktion av ny film minskar med drygt 30 miljoner kronor.

-Utgångspunkten när Kulturministern sa upp filmavtalet var att svensk film var underfinansierad. Nu har vi svart på vitt att det blir ännu mindre i stöd med den nya politiken, samtidigt som regeringen tjänar 65 miljoner. Och då ska vi inte glömma bort den intäktsförlust som momshöjningen kommer innebära för branschen, säger Björn Rosengren, ordförande i Film&TV-Producenterna.

FAKTA:
När Filmavtalet sades upp genom en debattartikel av Kulturminister Alice Bah-Kuhnke i maj 2015 så beskrevs det som den största förändringen på 50 år. Den nya finansieringsformen kritiserades dock av remissinstanser bland annat för att den högre momssatsen 25 % skulle skilja filmen från all annan kultur. Man menade att ändringen inte borde genomföras utan en ordentlig analys och utan att alternativa finansieringsformer utretts.
  
Statens intäkter  
Bruttointäkter biograf (Källa: SFI Statistikrapport 2016)                                                 1931
Momsintäkt 2016                                                                                                                         109
Momsintäkt 2017*                                                                                                                       386
Nettovinst momshöjning                                                                                                            277
  
Statens utgifter  
Totalt anslag till film 2016 (Källa: Prop. 2016/17:1)                                                             335
Totalt anslag till film 2017 (Källa: Prop. 2016/17:1)                                                             547
Ökning av anslag                                                                                                                          212
  
Till utveckling och produktion  
Stöd till utveckling och produktion 2016 (Källa: SFI Resultatredovisning 2016)          346
Stöd till utveckling och produktion 2017 (Källa: SFI Budget 2017)                                   315
  
*Räknat på 2016 års biosiffror. Biobesöken har en positiv trend och har ökat varje år sedan 2013.
  
För mer information kontakta:
Björn Rosengren, ordförande  
Telefon: 070-714 11 11

Länk till Film & TV Producenterna

Film & TV Producenterna är en branschorganisation för produktionsbolag som producerar långfilm, TV-program eller reklamfilm. Organisationen syftar till att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och företräda medlemsbolagen i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film och tv. 

Läs hela inlägget »