2016 > 06

International Union of Cinemas (UNIC), den europeiska sammanslutningen av biografer, har publicerat sin årsredovisning där man också belyser viktiga trender under vad som var ett rekordår för många av de över 36 territorier som representeras av organisationen.
Rapporten analyserar den nuvarande arenan för den europeiska filmindustrin och utforskar både möjligheter och utmaningar på en stark och snabbt växande sektor.
 
Rapporten bekräftar 2015 som ett rekordår för biograferna i många av UNIC:s medlemsländer. Totalt ökade biobesöken i regionen med 6 procent, till totalt drygt 1,26 miljarder besök. Biljettintäkterna uppgick till € 8,8 miljarder vilket motsvarar 24 procent av den globala biografmarknaden och är en ökning med 12,5 procents jämfört med föregående år.
 
I en kommentar till rapporten säger UNIC:s president Phil Clapp:
 
"Biobesöken i Europa uppvisar en positiv trend. Denna rapport hyllar några otroliga prestationer av branschkollegor och partners under 2015. Det är särskilt passande att vi lanserar vår årliga rapport under CineEurope, vårt årliga konvent som gick av stapeln 20 – 23 juni i Barcelona. Både rapporten och konventet symboliserar vitalitet och mångfald i vår bransch och dess bidrag till framgång för den bredare filmindustrin inte bara i Europa utan även på den globala scenen. Vi ser fram emot att arbeta med branschkollegor och europeiska beslutsfattare som tillsammans med UNIC vidareutvecklar sin verksamhet under det kommande året.”
 
Tillsammans med en mängd data i rapporten fokuseras det också på ett antal politiska frågor som påverkar biografoperatörer i EU samt fastställer det påverkansarbete som genomförs av UNIC, alla med målet att biobesöken förblir en central agenda för Europeiska kommissionens audiovisuella politik. För att läsa rapporten (på engelska) – klicka på Artiklar i menyn ovan.

Läs hela inlägget »

Riksdagen röstade den 15/6 igenom en ny statligt filmpolitik, men menar att regeringens och kulturministerns förslag inte är tillräckliga och hade flera viktiga invändningar, s k tillkännagivanden. Nu uppmanar riksdagen regeringen att återkomma med en bred filmpolitisk utredning som skapar förutsättningar en livskraftig filmbransch och värnar biografen som ett viktigt visningsfönster. Man menar också att en momshöjning inte är rätt väg att gå utan att måste hitta ett annat sätt att finansiera filmpolitiken.

- Konsekvensen av regeringens filmpolitik är att det blir dyrare att gå på bio och att biograferna tvingas visa färre filmer, säger Per Lodenius (C), riksdagsledamot i Kulturutskottet. Särskilt hårt slår momshöjningen mot biografer utanför storstäderna, där man redan har väldigt små marginaler. Flera biografägare har varnat för att åtgärden kan leda till att biografer helt enkelt får läggas ned.

- Vi utgår nu ifrån att regeringen följer kulturutskottets ställningstagande och backar från sitt förslag om en chockhöjning av biografmomsen från 6 till 25 procent, säger Peter Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägareförbund. Film på bio är kultur och bör ha samma momssats som all annan kultur, till exempel konserter, teater och opera.

- Regeringens föreslagna filmpolitik skulle inte bara drabba biograferna, utan också kraftigt försämra ekonomin i hela den svenska filmbranschen. Biograferna står för den största intäkten för svensk långfilm och det filmpolitiska förslag som kulturutskottet nu sågat skulle hota hela näringskedjan i svensk filmproduktion, fortsätter Peter Fornstam.

Biografägareförbundet har i ett öppet brev tillsammans med Filmuthyrareföreningen erbjudit sig att förlänga dagens filmavtal och kvarstå med finansiering motsvarande den nivå som funnits i filmavtalet ytterligare ett år, till och med 1 januari 2018. Detta i syfte att ge regeringen tid att återkomma med ett nytt och bättre förslag som riksdagen skulle kunna acceptera.

Läs hela inlägget »