2016 > 02

2015 innebar ett markant ras gällande biobesökarnas intresse för svensk film.
Andelen besök som avsåg svensk film sjönk från 25 % till 20 % av det totala antalet biobesök i Sverige. Detta innebär en stor minskning i antalet biobesökare på den svenska filmen även i absoluta tal, från 4,1 miljoner besök 2014 till 3,3 miljoner besök 2015.
En minskning med 800 000 biobesök.

– Det är en oroande utveckling särskilt som vi nu går in i en period med avsaknad av en hållbar svensk filmpolitik, vilket knappast kommer att räddas av enstaka filmer. Svensk film behöver långsiktiga spelregler och ett förnyat filmavtal, säger Peter Fornstam, ordförande SBF, Sveriges biografägareförbund.
– Vi tror starkt på svensk film men är kritiska mot att regeringen vill bryta kopplingen mellan svensk filmproduktion och biograferna. Bryts det här sambandet så riskerar den utveckling vi sett i år att förstärkas, säger Peter Fornstam.

Totalt sett låg antalet biobesök någorlunda stabilt 2015 och ökade något från 16,1 miljoner 2014 till 16,9 miljoner biobesök 2015. Detta alltså samtidigt som andelen svensk film minskade stort som andel av det totala antalet biobesök.

Peter Fornstam
Ordförande Sveriges Biografägarförbund
Tel: 070 521 26 84

Läs hela inlägget »