Riksdagen säger nej till momshöjning av biobiljetten.

Riksdagen röstade den 15/6 igenom en ny statligt filmpolitik, men menar att regeringens och kulturministerns förslag inte är tillräckliga och hade flera viktiga invändningar, s k tillkännagivanden. Nu uppmanar riksdagen regeringen att återkomma med en bred filmpolitisk utredning som skapar förutsättningar en livskraftig filmbransch och värnar biografen som ett viktigt visningsfönster. Man menar också att en momshöjning inte är rätt väg att gå utan att måste hitta ett annat sätt att finansiera filmpolitiken.

- Konsekvensen av regeringens filmpolitik är att det blir dyrare att gå på bio och att biograferna tvingas visa färre filmer, säger Per Lodenius (C), riksdagsledamot i Kulturutskottet. Särskilt hårt slår momshöjningen mot biografer utanför storstäderna, där man redan har väldigt små marginaler. Flera biografägare har varnat för att åtgärden kan leda till att biografer helt enkelt får läggas ned.

- Vi utgår nu ifrån att regeringen följer kulturutskottets ställningstagande och backar från sitt förslag om en chockhöjning av biografmomsen från 6 till 25 procent, säger Peter Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägareförbund. Film på bio är kultur och bör ha samma momssats som all annan kultur, till exempel konserter, teater och opera.

- Regeringens föreslagna filmpolitik skulle inte bara drabba biograferna, utan också kraftigt försämra ekonomin i hela den svenska filmbranschen. Biograferna står för den största intäkten för svensk långfilm och det filmpolitiska förslag som kulturutskottet nu sågat skulle hota hela näringskedjan i svensk filmproduktion, fortsätter Peter Fornstam.

Biografägareförbundet har i ett öppet brev tillsammans med Filmuthyrareföreningen erbjudit sig att förlänga dagens filmavtal och kvarstå med finansiering motsvarande den nivå som funnits i filmavtalet ytterligare ett år, till och med 1 januari 2018. Detta i syfte att ge regeringen tid att återkomma med ett nytt och bättre förslag som riksdagen skulle kunna acceptera.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter